Kulturkortet Hedmark
Norsk Skogmuseum

Norsk Skogmuseum

Norsk Skogmuseum ble stiftet i 1954. Med sin om lag 50-årige historie er museet en ungdom i norsk museumsverden. Norsk Skogmuseum har helt siden starten hatt ambisjoner om å være et museum som skulle arbeide med skogbruks-, jakt- og fisketradisjoner fra hele Norge. Skogmuseet Sørlistøa fløtermuseum Klevfos Industrimuseum Foto: OT.

Read more