Hva er kulturkortet?

Kulturkortet for ungdom i Hedmark gir deg rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket!

Kulturkortet gjelder for alle ungdommer i Hedmark i alderen 13 – 21 år. Fra og med det året du fyller 13, og ut året du er 21.

Kulturkortet for ungdom i Hedmark gir deg rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket!

Med kortet får du blant annet rabatt på kino, festivaler, teater, museum, fotball- og ishockeykamper, og mye mer.

Med kulturkortet vil vi gjøre det enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene i Hedmark. Vi jobber hele tiden med å lage nye avtaler slik at kortet skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.

Kulturkortet drives av  Hedmark fylkeskommune, og Ungdommens Fylkesting  var den viktigste pådriveren for at ordningen skulle prøves ut i Hedmark.

Kulturkortet er gratis, og bestilles her.

Kulturkort for ungdom

Photo by Tobias Bjørkli from Pexels