Kategorier
Uncategorized

PROSJEKT K

Lyst å bli med på Prosjekt K? – en nystartet Kunstklubb for ungdom og voksne mellom 15-25år!

Ungdom og unge voksne er med i utviklingen av ulike arrangement eller aktiviteter tilknyttet samtidskunsten som vises ved kunstsenteret Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og initiativtaker erIngrid G. Veiersted. Det er ungdommene selv som skal bestemme hva og hvordan.

Kunstformidlingen skal basere seg på ungdommenes interesser, erfaringer og ønsker for hva kunstformidling kan være, og arrangementene skal rette seg mot ungdom og unge voksne. Eksempler på arrangement kan være kunstnermøter, workshops, paneldebatter, konserter, spillkvelder, filmvisninger, eller noe helt annet.

Her kan du lese mer om Kunstklubben Prosjekt K