Kategorier
Uncategorized

Norges første barne- og ungdomskulturmelding

Da kom den! Stortingsmelding 18 (2020–2021)

«Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge». Meldingen består av over 100 ulike tiltak som til sammen skal styrke barne- og ungdomskulturen.

Under lanseringen av meldingen løftet kulturministeren frem at vi må satse på barne- og ungdomskultur fordi det er viktig i seg selv, og ikke bare fordi det skal hjelpe mot noe annet! Les mer her