Kulturkortet Hedmark
Velkommen til utstilling

Velkommen til utstilling

Velkommen til gratis omvisning i Kunstbanken for grupper på tre eller fler!

 

I perioden 3. november til 30. desember viser vi:

Kristin Sæterdal (1963) er kjent for sine vevde billedtepper som tematiserer menneskets forhold til teknologi. Motivene er inspirert av populærkultur og science fiction, og gjengir ofte dystopiske landskap, eksplosjoner eller kontrollrom. Utstillingen i Kunstbanken består i hovedsak av nyprodusert billedvev med teknologi og overvåkingssamfunn som tema. Det siste året har arbeidene tatt en ny retning hvor objekter som for eksempel dataskjermer kombineres med vev.

Arbeidene konstrueres møysommelig og kronologisk ved at én og en tråd legges inn i veven for hånd. Slik oppstår det en spenning mellom den flere tusen år gamle vevteknikken og det fremtidsfabulerende innholdet. Billedvev har skulpturelle kvaliteter og kan betraktes fra alle sider, noe hun ofte understreker ved å henge teppene fritt i rommet.

Jone Skjensvold (1967) bor og arbeider på Stad, et av Norges mest værharde steder helt ytterst i havgapet. Der finner han inspirasjon i naturen som omgir ham; fra himmelens lysskiftninger til fargekombinasjonene som oppstår i ørsmå detaljer. I Kunstbanken viser han to maleriserier. Portraits of the Sun avbilder atmosfærisk lys og variasjoner over fargespekteret. De er studier av ulike graderinger som oppstår når to farger møter hverandre på himmelen. Simple Rules utforsker virkemidlene rom, overlapping og transparens når to farger møtes på lerretet. Kunstneren er opptatt av den nøyaktige fargeblandingen og fargenes relasjoner. Han ønsker at sammensetningene av fargeflater mot bakgrunn og deres innbyrdes proporsjoner og intensitet skal oppleves som en helhetlig og harmonisk klang.

Materialfølelse og langsomhet er viktige elementer i Arne Rygvolds (I955) skulpturer. Tiden spores først i treets sakte vekst og årringene som avtegner seg i materialet, deretter gjennom kunstnerens møysommelige bearbeiding. Rygvold arbeider både med og mot materialet for å komme fram til det intuitive, enkle og fabulerende uttrykket han ønsker. I arbeidsprosessen utnytter han spenningen mellom spontanitet og begrensning, slik at begrensningene tvinger spontaniteten inn i formene. De ferdige skulpturene monteres på veggen og orienterer seg mot kroppens og håndens sansning. De blir til romlige opplevelser, og kan leses både som arkitektoniske objekter, materialisering av minner og tredimensjonal poesi. Selv sier Rygvold at arbeidene befinner seg i gråsonen mellom håndverk og kunst, form og restform.

 

Se mer på Kunstbanken sine nettsider