Kulturkortet Hedmark
Velkommen til Kunstbanken

Velkommen til Kunstbanken

Ny utstilling i Kunstbanken fra 4. november til 30. desember. 

Jon GundersenMjøsa rundt – og vel så det

Jon Gundersen (1942) har en særstilling i norsk kunstliv, spesielt med sine underfundige og finstemte skulpturer. Han arbeider innenfor tre hovedområder: bilder som klippes og limes; ting som stilles sammen og tekstbaserte arbeider. Uttrykkene opptrer enten sammen eller hver for seg. Denne utstillingen er laget spesielt for Kunstbanken og vil bestå av flere nye arbeider i form av skulpturelle sammenstillinger av ting, som Gundersen sier. Vi vil også få se Mjøsas sjølinje strukket ut til en rett strek, som en veggfrise av kartblader. Gundersens arbeider appellerer til betrakterens humor, noe som virker avvæpnende og åpner opp for å nærme seg, oppleve, sanse, assosiere og fabulere. Gundersens Dobbeltdyr utenfor rådhuset i Hamar er et av mange eksempler på hans større skulpturer.

 

Ana Rita Antonio – Installasjon, skulptur

Ana Rita Antonio (1980) utfordrer konversjonene i kunst og design med humor og satire og er tydelig influert av sin portugisiske kulturbakgrunn. Hun arbeider prosjektrettet og ofte med et filosofisk utgangspunkt som hun oversetter til sitt eget kunstneriske behov. Med henvisninger spesielt til den nederlandske arkitekten H.P. Berlage og hans syn på reglene rundt god og dårlig smak har hun skrevet sitt eget ALL RIGHT Design Beerestein Manifesto som består av tretten regler om materialer, konstruksjon og ornament. Antonio ble lagt merke til på høstutstillingen 2014 med sine foto av hyllearrangementer hvor hun selv var en del av konstruksjonen. I Kunstbankens vil hun parallelt med sitt Manifesto vise en serie på 13 vaseformer, laget i utradisjonelle materialer, som tre, gummi, papir og 3D-print.

 

Eli Katarina Kjønsberg og Mari Røysamb – Installasjon, skulptur

Eli Katarina Kjønsberg (1965) og Mari Røysamb (1964) har hatt et felles prosjekt siden 2001, samtidig som de arbeider individuelt med egne arbeider og utstillinger. I samarbeidsprosjektene finner de en kunstnerisk gjenkjennelse og resonans i hverandres arbeider, hvor deres selvstendige verk går inn i en felles enhet. Som overbygning velges tittel og tematikk, og det legges vekt på utstillingskonseptet. Begge to arbeider med forskyvninger av virkeligheten, med dreining og synliggjøring av det spesielle, det hverdagslig normale og gjenkjennelige. I deres seneste arbeider handler det om undersøkelser rundt hukommelse og definisjonsevne, og om hvordan man kan bevege seg inn i noe som både gir mening og tangerer det meningsløse. Dette er utgangspunktet for utstillingen i Kunstbanken, hvor de vil vise objekter, installasjon, skulptur, tegning, foto og video.

 

Kunstbanken tar imot grupper som har Kulturkortet (minimum 3 personer) tirsdag – fredag etter kapasitet. Kunstbanken ønsker å være en kilde til opplevelser og kunnskap, Omvisningen varer inntil 45 minutter og kan bestilles på tlf 62 54 22 60 eller på e-post post@kunstbanken.no  Mer info på www.kunstbanken.no

Eli Katarina Kjønsberg og Mari Røysamb – Installasjon, skulptur

 

Jon Gundersen – Mjøsa rundt – og vel så det