Kulturkortet Hedmark
Ny utstilling i Kunstbanken- gratis inngang

Ny utstilling i Kunstbanken- gratis inngang

VELKOMMEN TIL KUNSTBANKEN  26. august – 8. oktober

Kunstbanken tar imot grupper som har Kulturkortet (minimum 3 personer) tirsdag – fredag etter kapasitet.

Kunstbanken ønsker å være en kilde til opplevelser og kunnskap, Omvisningen varer inntil 45 minutter og kan bestilles på tlf 62 54 22 60 eller på e-post post@kunstbanken.no  Mer info på www.kunstbanken.no

 

 

Hilde A. DanielsenAtai

Det mures og bygges i Kunstbanken! Hilde A. Danielsen arbeider med plassbygde kunstverk i store format. Skulpturene bygges opp av kjente materialer som teglstein og trespiler. Handler det «bare» om konkrete vegger, rom, og dører, eller kan vi se verkene som fortellinger og spørsmål om hvem vi er, og hvordan vi fungerer?

 

 

Susanne RotiNye jakker

Roti arbeider med tegning og tekstil. Hvor går skillet mellom ideen om plagget og det faktiske plagget? Her er referanser til både mote og tegnekunst. Roti bygger på en gammel tradisjon med å bruke surrealistiske elementer i moten. Surrealisme er beskrevet som å gjøre det virkelige uvirkelig, det naturlige unaturlig og det vanlige uvanlig.

 

Marit Tunestveit DyreOpplyst

Kunstneren skaper enkle, men finurlige, konkretiseringer i form av trebokstaver og aktiviserende installasjoner ut i fra temaer som språk, kommunikasjon og dialog. Hvordan kan ordene vi velger inkludere eller ekskludere andre? Hvordan påvirkes vår egen tolkning av ord og begreper av våre personlige og kulturelle holdninger og erfaringer? Språk og ord kan erfares med eller på kroppen. Noen ord oppleves som fysiske, noen kan være vanskelig å bære med seg. I tillegg til bruker vi kroppsspråket bevisst eller ubevisst til å understreke eller forsterke det vi ønsker å uttrykke.

F.o.m. 29. september t.o.m. 6. oktober (mellom kl. 09.00 og 13.30) formidler Marit Tunestveit Dyre sin utstilling til alle 7.-trinnselever i Hamar som en del av kommunens DKS-program.