Kulturkortet Hedmark
Kulturkortet utvider tilbudet

Kulturkortet utvider tilbudet

Kulturkort for ungdom i Hedmark har så langt kun vært en ordning som gir rabatt på kulturarrangement. Nå utvides tilbudet til også å gjelde kulturaktiviteter. Vi har inngått avtale med Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i Hedmark.

Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som består av to eller flere medlemsorganisasjoner. Eksempler er Musikkens studieforbund og Studieforbundet KOR.

Derfor vil ungdom som blant annet spiller i korps eller synger i kor få rabatt på sin kontingent.

Avtalen innebærer at studieforbund tilknyttet VOFO kan gi rabatt på kursavgift til opplæring og undervisning i lagene til all ungdom med kulturkort.

Rabatten er på 20 prosent av kursavgift, men inntil 500 kroner per halvår på kulturkortinnehaver.

Avtalen gjelder følgende kurs i VOFO (sortert etter SSBs emnekoder) teater, revy og drama, folkedans, foto, filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk, tekstil, tre, metall, keramikk, dans, kunsthåndverk, kunst og kultur, kostymer, design, scenografi, formgivning, musikk, instrumentalopplæring, samspill, sang, vokalinstrument og kor, musikkteori, andre estiske fag, andre håndverksfag og litteratur.

I 2015 var dett cirka 1000 deltakere i aldersgruppen 13- 21 på slike kursene i Hedmark. Rabattene gjelder kunne støtte til undervisningsavgift og ikke til utstyr eller turer.