Kategorier
Museum/galleri

Trysil/Engerdal museum

Trysil/Engerdal Museum er et kulturhistorisk museum for Trysil og Engerdal med museumsanlegg fordelt på flere lokaliteter i Trysil og Engerdal kommuner.

Trysil Bygdetun

Trysil Bygdetun ligger idyllisk til ovenfor og øst for Trysil sentrum med flott utsikt til Trysilfjellet. Trysil Bygdetun regnes for landets eldste bygdemuseum. Museet omfatter i dag våningshus, driftsbygninger og utmarksbebyggelse – i alt 21 bygninger som viser hvordan folk i Trysil levde på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Den eldste bygningen er fra ca. 1650.

Gammelskula  

Gammelskula er en stor, gammel, koselig bygning midt i Trysil sentrum.

Blokkodden Villmarksmuseum

Blokkodden Villmarksmuseum ligger ved riksveg 26, like sør for Drevsjø i Engerdal kommune. Blokkodden Villmarksmuseum er et friluftsmuseum som viser norsk og samisk bruk av utmarka i Engerdal. Museet viser hvordan folk har bodd, arbeidet og levd i denne utmarka fra 1600-tallet og frem til i dag.

Støa kanal

Støa kanal er et fløtningsanlegg som ligger ved riksveg 25 i Støa, 37 km øst for Trysil sentrum.