Kategorier
Museum/galleri

Norsk Skogmuseum

Norsk Skogmuseum ble stiftet i 1954. Med sin om lag 50-årige historie er museet en ungdom i norsk museumsverden. Norsk Skogmuseum har helt siden starten hatt ambisjoner om å være et museum som skulle arbeide med skogbruks-, jakt- og fisketradisjoner fra hele Norge.

Skogmuseet

Sørlistøa fløtermuseum

Klevfos Industrimuseum

Foto:Skogmuseet

Foto: OT. Ljøstad/Norsk Skogmuseum