Kategorier
Museum/galleri

Nord-Østerdalsmuseet

 Nordøsterdalsmuseet består av 12 avdelinger, Tynset bygdemuseum, Tylldalen bygdetun, Okkupasjonsstua, Alvdal museum, Aukrustsenteret, Folldal bygdetun, Gruvemuseet Stiftelsen Folldal gruver, Rendalen bygdemuseum, Dølmotunet/Sætersgårds samlinger, Os museum, Bjørgan og Museumssenteret Ramsmoen.

 

Bullmuseet og Berger gamle skole
Rv 30, like sør for Øvre Rendalen sentrum.
Prestegard fram til 1880, fødestedet til forfatteren Jacob Breda Bull (1853-1930). Bull var nært knyttet til Rendalen og på museet finner en  hus og gjenstander med tilknytning til hans rike forfatterskap.
 Alvdal Museum
Husantunet – like nord for Alvdal sentrum på østsida, mellom Glåma og Rørosbanen.Fredet gardsanlegg, 18 hus med ulike funksjoner, fra 1650 til 1850, typisk representant for byggeskikken i Nord-Østerdalen, men er nå svært unikt.
Andre avdelinger er: Nyhus garveri like sør for sentrum, Barkald skole, kvern og badstu ved Aursjøbekken og heistårn i tilknytning til St. Knuts gruve ved Tronsvangen.
Ligger litt nord for Steia, sentrum i Alvdal, ved RV 3. Opplev  multikunstneren Kjell Aukrust og bli med på en reise i hans liv og forfatterskap og humørfylte fantasiverden. I Aukrustsenteret kan du se hans fantastiske tegninger utstilt. Du kan oppleve «Kjells Alvdal» med særlig blikk på oppveksten sammen med Simen, Bonden og Bror min, besøke Reodor Felgens verksted og Flåklypa Tidendes avisdesk. Solan og Ludvig er også tilstede. Opplev det hele i et fantastisk bygg, skapt av Norges mest kjente arkitekt, prof. Sverre Fehn.
Besøk Solans Kafe.
Folldal Bygdetun  –
Uppigard Streitlien – merket rundkjøring fra RV 27 Rondevegen Nasjonal turistveg.
Sjelden samling hus fra Nord-Østerdalen og Gudbrands-dalen, oppbygd av skuespillerinne Tore Segelcke og lege Anton Raabe, mest kjent er Holenstua fra 1755, innvendig rikt dekorert og møblert og Korsvoldstuggu fra 1628. I seinere tid er det satt opp en «Folldalsgard» med tidstypiske hus. Museet ligger i den gamle korntrøa til Streitligardene med spor etter «vatnarveita». Fin utsikt mot Rondane.
Vassaga i Mellomsbekken (avkjøring ved Folldal kirke). Sag med overfallshjul, hjulet har vært brukt i gruver i Tron i Alvdal, spesialutstyr for saging av takspon.
Hovedanlegget til Folldal Verk, Fredriks Gaves Verk fra 1747, nystartet i 1904, dagens anlegg er fra 1906 og framover, drift i gruva til 1941, men med taubaner kom det malm fra nabogruvene fram til slutten i 1970. Siste del av Folldal Verks historie knytter seg til Hjerkinn, nedlagt 1993 og anlegget jevnet med jorda.
Området består av driftsanlegg, administrasjon og boligområder. Typisk gruvesamfunn, med klar sosial lagdeling, alle hus er røde bortsett fra direktørboligen, som er hvit. Arbeiderne på Folldal var sentrale i fagforeningsvirksomhet og gjennomførte mange viktige streiker. Stoll 1 er åpnet for besøk med gruvetog 600 m. inn til Worms Hall.
Museumssenteret Ramsmoen – Tynset
Museumssenteret Ramsmoen, Tynset sentrum, like sør for Kulturhuset og Tynset stasjon. Museums – og kulturvernsenter for Nord-Østerdalen, kontor, bibliotek, snekkerverksted, arkiv, magasin, fotosamlinger. Stallen, nytt ustillingsbygg fra 1996, innviet av Dronning Sonja, og steinfjøset fra 1880-åra. Faste og skiftende utstillinger. På Ramsmoen vokste Nikolai Ramm Østgaard opp, skreiv i 1852 Fra en Fjeldbygd, første bygdeskildring på dialekt. Natur- og kulturinformasjon.
Tynset Bygdemuseum
Museumsparken, like nord for Tynset sentrum. Over 20 hus. Tynset gard med seter, Fedraheimstua, redaksjonslokale for Fedraheimen, som utkom på Tynset 1887-90, Aumahuset, landhandel fra 1910 med mer. Okkupasjonsstua inneholder utstilling med tilknytning til siste krig.
Okkupasjonsstua, samling av gjenstander med tilknytning til siste krig.
Tylldalen Bygdetun
Friluftsmuseum, merket oppkjørsel ved Tylldalen kirke, Tronshall ligger ved rv 30 like sør for kirka. I middelalderen låg kirka, seinere flyttet ned til rv., og prestegarden i bygda, under Olsberg (Olavsberget) ved den gamle ferdselsvegen gjennom bygda. Bygdetun fra 1950 med hus fra Tylldalen, satt sammen i et tun. I 30 år har bygdefolket framført olsokspel Dei urolege av hjarte og Bak lengste mil av Ola Jonsmoen og Ellef Røe.
Tronshall er gammelt ungdomslokale med butikkmuseum og utstillinger, den gamle salen brukes dessuten til arrangement, deler av huset brukes til vevstue.
Tylldalen Bygdetun har dessuten kornlåve i Søgard, bu i Kommern og bastu i Gjelten.
Bjørgan, Kvikne
Bjørnstjerne Bjørnsons fødested (1832) ligger høgt oppe i lia over Kviknebygda.
Dølmotunet – Tolga
Dølmotunet er en levende museumsgard midt i Tolga sentrum med griser, lam, killinger, høner, hester og kalver. Budeier og gardsonger gir omvisning og serverer kaffe, vafler, rømmegrøt m.m. Matlaging, handverk, gardsarbeid og husflidsaktiviter hele sommeren. Krokvelder. Urtehage. Barnevennlig. Dølmotunet består av ni hus i en tett firkant med bl a hovedbygning, trønderlåninspirert, ku- og saufjøs i stein, stall og mye innbo.
Sætersgårds Samlinger ble skapt av forfatteren Ivar Sæter på 1930-tallet. Samlingene er nå plassert i egne lokaler i Tolga skole, like ved Dølmotunet.
Rausjødalen setermeieri
Følg fv 681 og 665 nordøstover fra Tynset til Brydalen, bomveg fra Brydalen til Rausjødalen. Bønder fra Tolga og Os etablerte med hjelp fra Selskapet for Norges Vel i 1856 det første samvirkemeieri nord for Alpene, ca 100 kyr og mannskap under ledelse av sveitseren Caspar Hiestand virket her i to år. Hiestand sammen med flere sveitsere tilhørte de tidligere innvandrere i Nord-Østerdalen. Meieribygningen fra 1856 med noe utstyr.
Os Museum
Odden-tunet, Narjordet fredet gardsanlegg med 7 hus i firkanttun, hovedbygningen fra tidlig 1800 er påvirket av trøndersk byarkitektur, i utgangspunktet ei påbygd østerdalsstue, utvendig panelt med karakteristisk dørportal og vindusomramming. Innvendig rikt dekorert i 1822 og 1826 av Sønvis Olsen Holemoen, opprinnelig fra Narjordet, men virksom over hele Nord-Østerdalen. Os Museum har også flere avdelinger, bl a  kvernhus i Røbekken i Narjordet, Narbuvoll skole, Brufossen Kraftstasjon, Håmmålvoll stoppested.