Kategorier
Museum/galleri

Glomdalsmuseet

Glomdalsmuseet er et sted for mange og mangfoldige museumsopplevelser. Da museet åpnet for publikum for første gang i 1911 var det som et av  mange folkemuseer i denne perioden. Antikvariske bygninger fra  bondesamfunnet i Solør og Østerdalen ble flyttet, restaurert og systematisk  gjenoppført i tun, og sortert geografisk. Tanken var å formidle  folkekulturen i vårt område.

Etter hvert har man fått øynene opp for at den norske kulturen var mer sammensatt enn som så, og man fikk på plass et skogfinsk tun og en sørsamisk boplass. Taterne/romanifolket er en gruppe som utgjør en viktig del av kulturen og historien i Norge, uten at dette folket har vært synliggjort på museene i stor grad, før det ble satt fokus på dette på 1990-tallet. Utstillingen om taternes/romanifolkets historie og kultur ble åpnet på Glomdalsmuseet i 2006.

Glomdalsmuseet