Kategorier
Aktuelt

750 nye kulturkortbrukere i 2013

Kulturkortet for ungdom fikk i 2013 nesten 750 registeret nye brukere i Hedmark. Nesten 500 000 kroner har ulike kultur- og idrettsarrangører i Hedmark fått for å gjøre billetter til ungdom billigere i 2013.
Det er delt ut nesten 11 000 kort siden det ble startet i 2009, og i 2013 har det vært over 30 avtaler med ulike kulturarrangører.

Kulturkortordningen var i sin tid ett av 15 konkrete løfter i Kulturløftet i 2004. I løfte nr. 10 «Utvidet kulturell skolesekk – kulturkort for ungdom», var formålet med ordningen å få ungdom til å benytte seg oftere av kulturtilbudene, og å rekruttere nye publikummere. I tillegg skulle kulturkortet gi ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer.

Fylkesrådet vedtok i 2012 at ordningen kulturkort for ungdom skulle evalueres. Evalueringen viste at det er for å få ungdom som kjenner til kortet og bruker det, og at det mest blir brukt til rabatt på kino. Gjennom evalueringen kom det fram flere punkter ved ordningen som bidro til den ikke fungerte. Med bakgrunn i evalueringen vedtok Fylkesrådet i vår å videreføre ordningen med kulturkort med fokus på bredt kulturtilbud» – noe som var i tråd med Ungdommens Fylkesting sitt ønske .

Ny prosjektleder

I september var prosjektleder Lise Cathrine Pedersen på plass i full stilling.

– Noe av utfordringen har vært at vi ikke har vært tydelige nok på hvilke arrangement som man kan bruke kortet på. Når vi sier at det er 50 kroner i rabatt på kulturhusene, så må vi også fortelle hvilke konserter og forestillinger det gjelder for, sier Lise Cathrine Pedersen.
Hun har brukt de første månedene i stillingen til å lage en prosjektplan med tydelige beskrivelser for veien videre og utviklingsmuligheter. Planen gjelder ut 2015.

– Evalueringen viste at mye kan gjøres gjennom bedre markedsføring, sier Pedersen. På nyåret er derfor en ny nettside med bedre oversikt over arrangementene klar.
– Vi håper den kan bidra til at ungdommene får en bedre oversikt over hvilke gode tilbud de har gjennom kortet, sier Pedersen.